en
en
Kontakt

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Passat

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Passat. Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert do dnia 31.07.2019 do godz.12:00 na adres Polskiej Organizacji Turystycznej przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa z dopiskiem „Oferta na samochód osobowy”. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czytaj więcej
Do góry