en
en
Kontakt

Konsorcjum Turystyki Aktywnej

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji turystyki aktywnej. Konsorcjum to jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów i osób, działającym samodzielnie w ramach afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego zadaniem jest wspólne wypracowanie oraz wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki aktywnej z ukierunkowaniem, w pierwszym etapie działań, na turystykę rowerową wśród turystów krajowych i zagranicznych.
Czytaj więcej

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej

Konsorcjum Turystyki Wiejskiej jest dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Konsorcjum współpracuje również z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zajmuje się tworzeniem markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacją, działaniem na rzecz efektywniejszego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionie, upowszechnianiem standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług oraz promocją wypoczynku na wsi, a także wymianą doświadczeń i opracowaniem na tej podstawie dobrych praktyk tworzenia ofert i obsługi klientów.
Czytaj więcej

Konsorcjum „ZDROWIE I URODA”

Konsorcjum ma być dobrowolnym i nieformalnym zrzeszeniem podmiotów, działającym samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Jego celem jest wspólne wypracowanie i wdrożenie strategii działań, których celem jest zwiększenie zainteresowania produktami polskiej turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych.
Czytaj więcej

Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne"

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstało nowe konsorcjum produktowe w obszarze rozwoju i promocji Kuchni Polskiej. Konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne" które działa na podstawie zapisów Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. Przyjęte w niej założenia są zgodne z założeniami Programu Rozwoju Turystyki do roku 2020, sugerowanymi przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Czytaj więcej
Do góry