en
en
Kontakt

Forum ROT

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych skupia 16 wojewódzkich organizacji monitorujących i stymulujących rozwój turystyki w całym kraju. Celem Forum jest aktywne wsparcie i koordynacja działań Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Forum ROT stawia sobie za priorytetowy cel działalności wzajemną współpracę oraz wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:

 • promocji turystyki i kreowania wizerunku turystycznego regionów oraz popularyzowania wiedzy związanej z problematyką rozwoju i promocji turystyki, 
 • wpływania na zmiany regulacji prawnych mogących mieć wpływ na rozwój turystyki i promocji 
 • wspierania regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki i promocji, 
 • współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań sprzyjających rozwojowi turystyki, 
 • integracji środowiska osób zainteresowanych rozwojem turystyki, 
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy oraz projektów międzyregionalnych, 
 • wzajemne szkolenie kadry ROT, 
 • budowanie partnerstwa międzyregionalnego dla wsparcia samorządów, stowarzyszeń i przedsiębiorców, 
 • reprezentacja ROT wobec instytucji, organizacji, w tym właściwych ds. turystyki ministerstw, Polskiej Organizacji Turystycznej, Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i innych, 
 • lobbing i rzecznictwo na rzecz rozwoju turystyki.

Związek Stowarzyszeń FROT został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 21 lipca 2016 r. Więcej informacji na: www.forumrot.pl 

W skład zarządu nowej kadencji wybranej w 2018 roku weszli:

 • Małgorzata Wilk-Grzywna (dyrektor Biura Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) – prezes
 • Marek Migdal – wiceprezes
 • Agnieszka Sikorska (dyrektor biura zarządu Śląskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) – skarbnik
 • Dorota Lachowska (dyrektor biura zarządu Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) – członek zarządu
 • Iwona Majewska (z-ca dyrektora biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) – członek zarządu

Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych:

 • Dolnośląska Organizacja Turystyczna
 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Lubuska Organizacja Turystyczna
 • Małopolska Organizacja Turystyczna
 • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
 • Śląska Organizacja Turystyczna
 • Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Wielkopolska Organizacja Turystyczna
 • Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Do góry