en
en
Kontakt

Baltic Sea Tourism Commission

Baltic Sea Tourism Commission (BTC) – Komisja Turystyki Morza Bałtyckiego została utworzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia i jest jedną z najdłużej istniejących regionalnych organizacji międzynarodowych promujących zrównoważony rozwój turystyki w krajach basenu Morza Bałtyckiego. POT należy do BTC od 2003 roku i w tym okresie przedstawiciele organizacji kilkakrotnie wchodzili w skład zarządu BTC, a obecnie od dwóch lat reprezentant POT jest jej prezesem.

Głównym celem BTC jest promocja przyjazdów do krajów leżących nad Morzem Bałtyckim, a także stymulowanie i wszechstronne wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w tym regionie poprzez ścisłą współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze. BTC w ubiegłych latach uczestniczyła w realizacji szeregu projektów UE dotyczących tego regionu w tym programu AGORA 2.0 oraz projektu badań statystycznych dotyczących turystyki w regionie- BASTIS , którego jest obecnie kontynuatorem. Aktualnie Komisja realizuje projekt o nazwie TREBLE finansowany przez Swedish Institute Baltic Sea Unit dotyczący szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie Morza Bałtyckiego. BTC organizuje też podróże studyjne dla dziennikarzy i touroperatorów do krajów MB, stoiska targowe na wybranych targach turystycznych , jest też współwydawcą kwartalnika „Baltic Sea Breezes".

Do BTC należą narodowe i regionalne organizacje turystyczne, a także miasta, gminy, uczelnie oraz firmy reprezentujące przewoźników i organizatorów turystyki.

www.balticsea.com

Do góry