en
en
Kontakt

Kierownictwo

szlachta_pion.jpgRafał Szlachta - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Rafał Szlachta to polski dyplomata, biznesmen i międzynarodowy działacz na rzecz sportu i turystyki. Od stycznia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Turystyki w ministerstwach odpowiadających za gospodarkę. Był odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i nadawanie priorytetów działań departamentu, jak również sprawował nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. Współtworzył instrumenty pomocowe dla branży dotkniętej skutkami Covid-19 m.in. bon turystyczny i tzw. tarczę turystyczną. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą m.in. w branży turystycznej. Był organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży, a także współwłaścicielem tajskiej restauracji w Krakowie.

Rafał Szlachta ma wieloletnie doświadczenie, które zdobywał pełniąc funkcje m.in. prezesa Polskiego Związku Muaythai, wiceprezydenta Światowej Federacji Muaythai IFMA oraz sekretarza generalnego Europejskiej Federacji Muaythai (EMF). Podczas pełnienia tych funkcji kierował projektami międzynarodowymi oraz zarządzał dużym zespołem.

Do licznych osiągnięć Rafała Szlachty można zaliczyć także współorganizowanie Dni Tajlandii na Bulwarach Wiślanych w Warszawie w 2017 roku oraz organizowanie Dni Tajlandii na Krakowskim Małym Rynku w 2016 roku.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku turystyka i rekreacja. Ukończył również Studium Administracji Terytorialnej i Rządowej z zakresu administracji państwowej i terytorialnej. W 2019 roku rozpoczął rozprawę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim.

a.opon.jpgArkadiusz Opoń - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Arkadiusz Opoń przez ostanie lata pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie bezpośrednio nadzorował procesy związane z legalizacją pobytu obcokrajowców w naszym kraju oraz sprawował opiekę nad projektami Funduszu Azylu Migracji i Integracji dla cudzoziemców. Wcześniej pracował w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu lokalnymi serwisami internetowymi. W latach 2010-2014 był radnym miasta Krosna.

Arkadiusz Opoń jest absolwentem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu Administracji Publicznej.

A. Salomończyk.jpgAnna Salamończyk-Mochel – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Anna Salamończyk-Mochel jest menedżerem mającym duże doświadczenie w realizacji procesu zarządzania: planowania, wykorzystania i organizacji zasobów, zarządzania zespołem, kierowania i wpływania na stosunki interpersonalne oraz kontrolę wyników. W ciągu ostatnich kilku lat pełniła funkcję prezesa zarządu w Fundacji GPW, a także była dyrektorem w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wcześniej zdobywała doświadczenie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stanowisku dyrektora biura ministra. Zanim rozpoczęła pracę w służbie cywilnej, związana była z branżą szkoleniową, gdzie koordynowała projekty kierowane do branży turystycznej, m.in. „Zielona Firma” czy „Trening Smaków”.

Przez lata zajmowała się projektami nastawionymi na budowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kontekście realizowanych mobilności edukacyjnych – turystyka edukacyjna i stypendialna.

Jest absolwentką studiów MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego oraz magisterskich z filologii romańskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach: public relations, zarządzanie zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

 

Do góry