en
en
Kontakt

Departamenty i Biura

Departament Strategii i Marketingu

p.o Dyrektora: Teresa Buczak

Wicedyrektor: Magdalena Krucz

Wicedyrektor: Dawid Mazur

Departament odpowiada za:

 • tworzenie i koordynację wdrażania strategii POT,
 • tworzenie planów działania POT w kraju i za granicą,
 • realizację kampanii, imprez promocyjnych, seminariów i warsztatów za granicą,
 • organizację i realizację podróży prasowych i studyjnych oraz site-inspection dla turystyki biznesowej,
 • organizację stoisk narodowych na targach turystycznych za granicą,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych i graficznych POT,
 • realizację polityki POT w organizacjach międzynarodowych,
 • prowadzenie badań i analiz rynku turystycznego,
 • wspieranie, doradztwo i promocję przemysłu spotkań w kraju i za granicą,
 • opracowanie sprawozdań okresowych z realizacji planów działania POT.

Departament Promocji Turystyki Krajowej

Dyrektor: Jacek Janowski

Departament odpowiada za:

 • realizację kampanii promocyjnych na rynku krajowym, mających na celu promocję atrakcji i produktów turystycznych, m.in. „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”, „Odpoczywaj w Polsce”, „Na wsi najlepiej”,
 • podnoszenie jakości i konkurencyjności  oferty turystycznej Polski,
 • promowanie dobrych praktyk wśród branży turystycznej poprzez organizację konkursów promocyjnych,
 • wspieranie branży turystycznej poprzez promocję podróżowania po kraju poza wysokim sezonem turystycznym,
 • współpracę z partnerami w regionach (m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja produktowe, certyfikowane produkty turystyczne, Forum Informacji Turystycznej),
 • ekspozycję rekomendowanych miejsc i atrakcji turystycznych Polski podczas krajowych targów turystycznych,
 • organizację wydarzeń turystycznych i promocyjnych w tym m.in.: Światowy Dzień Turystyki, Forum POT-ROT-LOT, Forum Informacji Turystycznej, szkolenia i warsztaty,
 • przyznawanie honorowego patronatu Prezesa POT oraz logotypu „Polska”,
 • realizację działań związanych z podnoszeniem jakości i standardu funkcjonowania punktów i centrów Informacji Turystycznej w ramach systemu IT w Polsce.

Departament Komunikacji Internetowej

Dyrektor: Renata Pawłowska-Maciak

Wicedyrektor: Arkadiusz Osipiuk

Departament odpowiada za:

 • realizacją działań promocyjnych w sieci na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, zgodnie z przyjętą strategią komunikacyjną oraz planami POT,
 • zarządzanie utrzymaniem i rozwojem portali internetowych prowadzonych przez POT,
 • prowadzenie analiz statystycznych portali POT oraz ich pozycjonowanie,
 • obsługę i rozwój profili POT w mediach społecznościowych,
 • prowadzenie kampanii internetowych,
 • zarządzanie Repozytorium Informacji Turystycznej,
 • koordynację prac związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Biuro Finansowo-Ekonomiczne

Dyrektor: Bartłomiej Karolczyk

Główny Księgowy: Mariola Górecka

Biuro odpowiada za:

 • sporządzanie i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem wieloletnich, rocznych i okresowych planów finansowych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i analiz ekonomicznych,
 • prowadzenie obsługi księgowej POT i Zagranicznych Ośrodków POT,
 • realizację wszelkich operacji finansowych, w tym prowadzenie rachuby płac,
 • realizację merytoryczną i finansową projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności podziałania 3.3.2 PO IR.

Biuro Administracyjne

p.o. Dyrektora: Katarzyna Paterak-Kondek

Biuro odpowiada za:

 • zapewnienie obsługi prawnej POT,
 • koordynację procesu udzielania zamówień publicznych,
 • realizację zadań z zakresu spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych,
 • realizację zadań dotyczących organizacji biura POT,
 • realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • obsługę Rady POT.

Samodzielne stanowiska:

Oddział zamiejscowy do spraw obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego 

Dyrektor OZ: Elżbieta Wendeker

Do góry