en
en
Kontakt

Podstawa prawna

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 563) jest dostępna pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000563/O/D20180563.pdf.

Statut Polskiej Organizacji Turystycznej nadany przez Ministra Gospodarki w drodze rozporządzenia z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 903) jest dostępny pod adresem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000903/O/D20190903.pdf.

Do góry