en
en
Kontakt

POT prezentuje nowe badanie jakościowe popytu na turystykę rowerową

Polska Organizacja Turystyczna udostępnia nowy raport na temat turystyki rowerowej. Tym razem prezentujemy pogłębioną perspektywę osób uprawiających turystykę rowerową, w tym m.in.: dotychczasowe doświadczenia związane z wyjazdami rowerowymi, ocenę dostępnej w Polsce infrastruktury oraz oczekiwania wobec ofert wyjazdów na rowerach.

Okładka raportu o turystyce rowerowej

Opracowanie zawiera również podsumowanie opinii organizatorów wyjazdów rowerowych o obecnych warunkach uprawiania turystyki rowerowej w Polsce oraz o perspektywach rozwoju dla tego obszaru. Wywiady, na podstawie których przygotowano raport, były realizowane we wrześniu 2020 roku, czyli już po sezonie letnim, bardzo nietypowym z winy pandemii Covid.

Polska Organizacja Turystyczna od 2019 roku, w związku z coraz większym zainteresowaniem turystyką aktywną, w tym turystyką rowerową, zaangażowała się w realizację badań pogłębiających wiedzę o turystyce rowerowej w Polsce. Zlecono m.in. wykonanie opracowania „Analiza podaży turystyki rowerowej w 2019 roku” oraz – w kolejnym roku – aktualizację stanu podaży na 2020 rok. Zakupiono dane z badania Target Group Indeks, na podstawie których opracowany został opis segmentu turystów krajowych zainteresowanych ofertą wypoczynku na rowerach w Polsce oraz zgromadzono informacje o potencjale segmentu turystów rowerowych dla przyjazdów do Polski z rynków objętych działalnością Zagranicznych Ośrodków POT. Nowy raport z badań jakościowych na temat popytu na turystykę rowerową stanowi uzupełnienie poprzednich opracowań i czyni opis segmentu kompletnym.

Raport z badania popytu na turystykę rowerową oraz wszystkie poprzednie opracowania są dostępne na pod tym linkiem: Turystyka rowerowa w Polsce - raport z badania jakościowego dla POT

(Realizacja we wrześniu 2020 r.: 4 FGI z turystami, 3 IDI z organizatorami, wykonawca - ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.)

Do góry