en
en
Kontakt

ksowstopka_2019_2.jpg

Celem operacji "Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja"  jest zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację konkursu związanego z dobrymi praktykami w turystyce na ww. obszarach. Dzięki konkursowi stworzony zostanie w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi staną się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

Grupą docelową akcji są turyści podróżujący po kraju, szukający ciekawych i nieoczywistych form spędzania wolnego czasu podczas urlopu oraz mieszkańcy wsi prowadzący lub planujący podjęcie działalności turystycznej i podmioty prowadzące lub planujące podjęcie działalności turystycznej na wsi.

Partnerem KSOW w ramach  operacji jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest przy udziale jednego dodatkowego partnera jakim jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Umowa na realizacji operacji została zawarta: 14.06.2019

Data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji: 30.09.2019

Operacja podzielona zostanie szczegółowo na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

  1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
  • wypoczynek u rolnika
  • wypoczynek na wsi
  • oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
  • tradycyjna kuchnia polskiej wsi
  1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji prasowej

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu).

Działania promocyjne będą  prowadzone za pomocą narzędzi:

  1. Promocja w internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
  2. Publikacja
  3. Media elektroniczne prowadzone przez POT
  4. Deklarowany zasięg kampanii min. 300 000 użytkowników

Przewidywane efekty: Operacja dot. identyfikacji, rozpowszechniania i rekomendowania dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów ofert turystyki wiejskiej oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem będzie tworzenie nowych, lepszych produktów turystycznych związanych z turystyką wiejską.

Dzięki realizacji konkursu w ramach zakładanej operacji wybranych zostanie co najmniej 12 dobrych praktyk rozwoju turystyki wiejskiej.

Materiały opracowane na zlecenie POT w ramach projektu dostępne są na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Publikacja podsumowująca II edycję konkursu Na Wsi Najlepiej (.pdf)

Do góry