en
en
Kontakt

Program Promocji Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna jest realizatorem programu promocji usług prozdrowotnych. Ministerstwo Gospodarki wskazało POT jako partnera - realizatora w/w programu, na podstawie analizy dokonanej m.in. w oparciu o kompetencje i zakres swojej działalności statutowej. Na wybór ten miało również wpływ doświadczenie jakie posiada Polska Organizacja Turystyczna we wdrażaniu m.in. projektów „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę!” finansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie 2009 – 2015.

Szczegółowy program promocji usług prozdrowotnych został opracowany przez Polską Organizacje Turystyczną w oparciu o konsultację z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne, równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotną na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Obsługą przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie zajmować się będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Obsługa ta będzie realizowana w ramach wdrażania poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.pl” i będzie polegać na ogłaszaniu naborów wniosków, ich oceny, podejmowaniu decyzji o przyznawaniu wysokości dofinansowania oraz rozliczaniu. Wsparcie finansowe przewidywane dla MŚP w tym poddziałaniu odbywać się będzie w ramach osobnej puli środków dedykowanych wszystkim przedsiębiorcom w ramach 12 branżowych programów.

Koszt realizacji każdego z programów promocji w trybie 3-letnim w latach 2016-2019 (od połowy 2016 r. do połowy 2019 r.) wynosi 4,9 mln zł. W latach 2019-2022 (od połowy 2019 r. do połowy 2022 r.), przewidywana jest kontynuacja realizacji max. 8 branżowych programów promocji.

Do pobrania:

 

Do góry