en
en
Kontakt

logo_fit.png Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FORUM Informacji Turystycznej obejmują:

 • proponowanie kierunków działań w dziedzinie informacji turystycznej;
 • wspieranie rozwoju kadr informacji turystycznej;
 • wspieranie prowadzenia analiz i badań z zakresu informacji turystycznej;
 • promocja Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (kadencja 2019-2021)

 1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
 2. Z-ca Przewodniczącego: Joanna Liberadzka-Duras, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu
 3. Sekretarz: Liliana Topolnicka-Waszczuk, Polska Organizacja Turystyczna - Departament Promocji Turystyki Krajowej
 4. Członkowie:
  • Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie” w Tczewie
  • Robert Nieroda, Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu
  • Marcin Dąbrowski, Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
  • Marlena Rogowska, Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna ZLOT w Ostródzie
  • Mariola Pieńkowska, Stołeczne Biuro Turystyki w Warszawie
Grafika Forum Informacji Turystycznej online

FIT - online 11.12.2020

W wyjątkowej, wirtualnej formie odbyło się 11 grudnia ostatnie Walne Zgromadzenie członków Forum Informacji Turystycznej i Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem prezesa POT Rafała Szlachty.
Czytaj więcej

FIT - Warszawa - 16.07.2020

W siedzibie POT odbyło się 16 lipca posiedzenie Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie. Omówiono m.in. założenia i kryteria do nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej w ramach PSIT.
Czytaj więcej

FIT - Warszawa 16.07.2020

W siedzibie POT odbyło się 16 lipca posiedzenie Zarządu FORUM Informacji Turystycznej i POT w Warszawie. Omówiono m.in. założenia i kryteria do nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej w ramach PSIT.
Czytaj więcej

FIT - Tarnów 3-4.12.2019 r.

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (FIT) podsumował swoją dwuletnią kadencję podczas posiedzenia, które trwało od 2 do 3 grudnia w Tarnowie. Jednocześnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków FIT, na którym wybrano nowy skład Zarządu na kolejną kadencję.  
Czytaj więcej
Do góry