en
en
Kontakt

E-Certyfikacja Informacji Turystycznej

Proces certyfikacji informacji turystycznej został zakończony.
Kolejny nabór wniosków nastąpi w styczniu 2021 r.
Zapraszamy do współpracy.

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku. Stanowi ona bardzo ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością standardu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest:

 • tworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej;
 • podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych;

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej. Certyfikacja przyznawana jest co dwa lata. Obecnie w Polsce funkcjonuje 370 ocertyfikowanych centrów i punktów Informacji Turystycznej w ramach PSIT. Wykaz tych podmiotów Informacji Turystycznej na terenie całego kraju znajduje się tutaj 

W ramach PSIT kolejna edycja certyfikacji informacji turystycznej w formule aplikacji internetowej odbędzie się w I kwartale 2021 roku

Korzyści z uczestnictwa w certyfikacji Informacji Turystycznej:

 • promocja na portalach POT i w mediach społecznościowych,
 • możliwość udziału w Konkursie POT „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce”,
 • włączenie bazy certyfikowanych CIT/PIT w system CRM (mailing o wydarzeniach, spotkaniach, działaniach i kampaniach POT),
 • organizowanie spotkań eksperckich z certyfikowanymi CIT/PIT (wg zapotrzebowania zgłaszanego przez CIT/PIT),
 • otwarcie możliwości prezentowania się podczas wydarzeń organizowanych przez POT
 • uczestnictwo w szkoleniach dla kadr IT w regionach Polski
 • członkostwo w Forum Informacji Turystycznej
 • współpraca w akcjach promocyjnych o charakterze ogólnopolskim

certyfikat it.JPG

Do góry